4 دلیل برای دوست داشتن بهترین دوست پسر

میلیون ها زن فکر می کردند ، 'به هیچ وجه ، چگونه!' تا دیدند وقتی هری سالی را ملاقات کرد …. به افتخار بیستمین سالگرد کمدی رمانتیک ، خوانندگان داستانهای خود را درباره عشق آرام آرام به اشتراک می گذارند.